สถิติ      นักเรียน  745  คน   ชาย 357 คน    หญิง 388 คน      บุคลากร 41 คน
 
 
เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไป
 ทำเนียบการบริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 พันธกิจ
 เป้าหมาย
 ยุทธศาสตร์
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 วิสัยทัศน์
 สถิตินักเรียนประจำปี 2559
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ผู้ดูแลระบบ
 
 

บุคลากร

 ผู้บริหาร
 ครูสายชั้นอนุบาล
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
ลิ้งค์
 โรงเรียนเทศบาล ๑
 โรงเรียนเทศบาล ๒
 โรงเรียนเทศบาล ๓
 โรงเรียนเทศบาล ๔
 เทศบาลเมืองกระบี่
 
 
ประมวลรูปภาพ
 กลุ่มสตรีปากพนัง รุ่...
 ต้อนรับคณะอาจารย์ นิ...
 ต้อนรับคณะผู้บริหาร ...
 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร...
 วันครู
 
 
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :101
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :222
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :387718
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:34454

เริ่มนับ 1 ส.ค. 2554
 
 
 
 
 

Untitled Document
This appears if user doesn't have JavaScript enabled, or doesn't have the required Flash Player version.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559
[ 14 ม.ค. 2559 10:16 น.]
   
ดูผลการสอบ ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ได้รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 และได้กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนในวันที่ 12 มีนาคม 2559 และ ประกาศผลในวันที่ 14 มีนาคม 2559 บัดนี้ทางโรงเรียนได้...
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
[ 10 ม.ค. 2559 10:28 น.]
   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง สอบวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. พร้อมกันใต้อาคารเรียน 5 ชั้นอนุบาล 1 สอบสัมภาษณ์,ทดสอบพัฒนาการของเด็ก ชั้นอนุบาล 2–3 ทดสอบ วิชาภาษาไทย,วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น...
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
[ 08 เม.ย. 2558 16:38 น.]
    ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึ...
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1... 2016-03-10
ปกโครงการ 2014-07-23
รายชื่อนักเรียนตามศักยภาพ 2557 2014-07-04
ประกาศผลสอบ นักเรียนปีการศึกษา 2557 รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ... 2014-04-01
ประกาศผลสอบ นักเรียนปีการศึกษา 2557 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ... 2014-04-01
แบบฟอร์มข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2556 2014-02-21
ปกปฏิทินการปฏิบัติงานปี55 2012-07-28
ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกคะแนน 2012-06-07

 
 
      

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท่าแดง) เทศบาลเมืองกระบี่
290 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร. 075-611995  Email: t3tkrabicity@hotmail.com